Rio Grande: ZLATÝ VĚK ŽELEZNICE

Edisonova Roverská Železniční Aliance (E.R.Ž.A.) vyhlašuje soutěž o dodavatele vlakových souprav pro Rio Grande. Jen ty nejlepší společnosti mají nějakou šanci (dle dostupných informací spíše mizivou, ale hlavní je přeci zúčastnit se!).

Získejte co nejvíce karet vagonů, vyberte nejvýnosnější trať; vyšlete na ní svou vlakovou soupravu a navyšte tak hodnotu vaší společnosti! Není to dost? Účastněte se oddílových akcí a získejte navíc karty vlakových linek – tratí z jednoho města do druhého – za jejichž splnění na vás čeká znamenitá finanční odměna.

Připraveni?


KARTY VAGONŮ


TYPY ŽELEZNIC A JEJICH HODNOTA

KLASICKÁ $500
S MOSTY $1000
S TUNELY $1500

MAPA RIO GRANDE

Pravidla platná k 11.10.2017 (ver 0.1)

 • v jeden den (= schůzku) je možné vypravit na jednu trať (např. ze Zapote do Chilmahna) pouze 1 vlakovou soupravu
  • v případě kolize bude vypravena vlaková souprava s největší hodnotou vagonů
   • v případě stejných hodnot vagonů bude vypravena souprava, která bude patřit společnosti s nižší hodnotou
 • připsání dolarů za vypravení vlakové soupravy náleží společnosti, která soupravu vypravila
  • hodnota trati + hodnota vagonů (+ spojení vlakové linky)
 • mezi společnostmi je dovoleno obchodovat pouze s vagony a s penězi, které se rovnají aktuální hodnotě dané společnosti
 • poškozené karty (natržené, namočené, zmuchlané, …) jsou neplatné
 • jakékoliv akce (obchod s vagony, vypravení soupravy) lze provádět pouze za přítomnosti rovera
 • karty vlakových linek jsou tajné a není povinností společností je komukoliv ukazovat
 • 1 díl železnice = 1 vagon