Principy Junáka

3 principy junácké výchovy

Povinnost k sobě

Přesvědčení, ža každý z nás je jedinečná lidská bytost. Že člověk, tak jak je, má cenu, má hodnotu, je důležitý. Lidé mají svou hodnotu a ta je nezávislá na tom, zda mohou nebo nemohou pracovat, zda jsou zdraví, nemocní, hendikepovaní tělesně, nebo duševně, zda jsou blonďáci, nebo Romové.

Povinnost k druhým

Přesvědčení, že člověk + člověk není prostý součet dvou lidí. Že vazby mezi jednotlivci mají obrovský význam. Že to, co děláme, děláme podstatně i pro druhé a kvůli nim. A že posláním člověka je žít s druhými. Vztahy rozvíjet, budovat, pečovat o ně.

Povinnost k Bohu

Přesažné hodnoty. Nejsou vidět, nemůžeme na ně “ukázat prstem”, a přesto jsou pro náš život nesmírně důležité. Právě z nich bere svou sílu přesvědčení o jedinečné hodnotě každého z nás, kterou nám nikdo nemůže vzít, i přesvědčení o hodnotě každého skutečného vztahu.


Skautský zákon

Skautský zákon je jakési desatero, které by měl každý skaut dodržovat.
Je to v podstatě obraz “ideálního skauta – junáka”, ke kterému by se měl každý snažit přiblížit.

  • Skaut je pravdomluvný
  • Skaut je věrný a oddaný
  • Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  • Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  • Skaut je zdvořilý
  • Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  • Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  • Skaut je veselé mysli
  • Skaut je hospodárný
  • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích