Oddílové hodnoty

Co můžeme chlapcům nabídnout?

Dobrodružství

Každý kluk jistě někdy četl dobrodružné knížky a snažil se vžít do role svých hrdinů. Jak by bylo užasné prožívat i ve skutečnosti to, co oni! Příroda nám tuto možnost nabízí a v kombinaci s užitečnými dovednostmi v našem oddíle chlapci zažijí taková dobrodružství, na jaká do konce svého života nezapomenou.

Nová přátelství

Nejen ve skautském oddíle, ale v celé skautské organizaci a to nejen v naší zemi, se utvářejí věčná pouta přátelství. Přátelství – to je vzájemná pomoc, tolerance a společné zážitky. V našem oddíle chlapce k těmto hodnotám vedeme a věříme, že nová přátelství se tak utvoří postupem času sama.

Připravenost na život

Junácké heslo “Bud připraven!” vkládáme do každé naší činnosti. Snažíme se, aby každý chlapec byl připraven na vše, co se v jeho životě stane a byl schopen správně jednat. To je Junák – chlapec připravený na život.