Roy Farell

Roy byl čtrnáctiletý chlapec, který žil spolu se svým otcem v Severní Americe v osamoceném srubu, poblíž indiánské osady Silver Star. Maminka Royovi zemřela záhy po tom, co byl srub dostavěn. Měl černé vlasy a ušlechtilou duši. Neměl snad žádnou špatnou vlastnost. Jednoho dne chtěl zjistit, zda se vyrovná indiánským chlapcům.

Jednoho podzimního dne přišel z hor do Sluneční zátoky starý Indián – Svištící šíp. Požádal Farella o přístřeší po dobu zimy a během této doby vyprávěl po večerech u krbu Royovi své zkušenosti. Jednou mu vyprávěl o zkoušce hocha na muže. Royovi se ta zkouška zalíbila a chtěl ji podstoupit. Farell souhlasil a proto se do ní pustili. V první části zavázal Svištící šíp Royovi oči a vodil ho všemi směry v lese. Royovým úkolem bylo dostat se zpátky ke srubu. Dostal se! Druhá část byla zkouška nebojácnosti. Rozpálil v krbu hák až do běla a pak se s ním začal přibližovat k holým zádům Roye. Už byl docela blízko, tři, dva, už jen jeden krok…, ale žádný výkřik se nekonal, protože Svištící šíp hák v posledním momentě obrátil a Roye se dotkl studeným dřevěným koncem. Ale nebojácnost tím byla potvrzena. Třetí část zkoušky byla určovat druh a stáří zvířat podle stop ve sněhu. Na jedničku to Roy zvládl! Během určování zvěře sestřeloval větve, šišky i pouhé bobule ze stromů, na které Svištící šíp ukázal. Vždy se zdarem! Pak ho Indián zavedl na Převislou skálu čnící několik metrů na zem pokrytou sněhem. Najednou do Roye udeřil a ten spadl do sněhu, kde se po pás zabořil. Ale žádné výkřiky, křičení o pomoc, nic takového! A pak přišla poslední zkouška-tři dny a noci nesměl Roy promluvit. Zkoušel ho jeho otec i Indián zlákat k promluvení, v noci ho budili a kladli mu otázky, marně.

Po všech těchto zkouškách Svištící šíp pronesl: “Je vidět, že nejsi povídavá squaw (indiánská žena). Držíš jazyk za zuby a dovedeš se ovládat. Jsi dokonalý chlapec a jsi na nejlepší cestě stát se i dokonalým mužem. Také ostatní zkoučky mě o tom přesvědčily. Tvůj život bude řadou úspěchu. Dobrý duch ti dal vzácné dary. Važ si jich, šetři jich a užij je k dobru.”

Na jaře chodil Roy na průzkumy kraje. Ale jednoho krásného dne se ani do pozdního večera nevracel. Jeho otec celý zarmoucený šel do indiánské vesnice Silver Star podat zprávu o zmizení hocha. Všichni se rozešli, aby hocha Roye hledali, ale marně. Posléze starý Farell spálil svůj srub a odešel do hor, kde zemřel. Co se stalo s Royem, to nikdo neví.


Věříme, že i v našem oddíle se najde takový chlapec, pravý Roy.

Jednou za čas tak oddílová rada zvolí jednoho junáka, který bude po danou dobu hoden nosit na svém krku stříbrný řetízek chlapce Roye.